Административни услуги

Приемане и преместване на ученици

Издаване на диплома за средно образование

Служебна бележка за подадено заявление за ДЗИ

Служебна бележка за допускане до ДЗИ

Издаване на дубликати

Издаване на удостоверение за ПО и свидетелство за СПК

Издаване на удостоверение за валидиране на професионална квалификация

по част от професия и свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Европейско приложение диплома СО

Европейско приложение професионална квалификация