Графици и консултации
  • Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК  за сесия май- юни- от 06.02.2024г до 21.02.2024г

  • Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК  за сесия август- септември 26.06.2024 до 11.07.2024г

Сесия май – юни:
– Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 17 май 2024г, начало 8.30 ч
– Втори задължителен държавен зрелостен изпит/ задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация ( теория) 20 май 2024г., начало 8.30
–  Втори задължителен държавен зрелостен изпит/ задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация ( практика) 03.06. – 05.06.2024г
– Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22 май – 31 май 2024г
Сесия август – септември:
 – Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 22 август 2024г, начало 8.30
– Втори задължителен държавен зрелостен изпит/ задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация ( теория) – 23 август 2024г, начало 8.30
–  Втори задължителен държавен зрелостен изпит/ задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация ( практика) 02.09 -,04.09.2024г
– Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 – 30 август