ПРОФЕСИЯ ТЕХНИК НА ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА

Специалност: ИЗМЕРВАТЕЛНА И ОРГАНИЗАЦИОННА ТЕХНИКА
С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

Срок на обучение 5 години.
Прием след завършен 7 клас!

Обучението по специалността включва изучаването на:
 • механика, елементи на фината механика;
 • приложни програмни продукти, офис техника;
 • измервателна техника, виртуални измервателни инструменти;
 • проектиране на 3D модели и работа с 3D принтери;
 • универсални металорежещи машини и машини с ЦПУ.
Завършилите тази специалност придобиват знания и умения за:
 • Метрология и измервателна техника в органите на ОТК и центровете за мониторинг на околната среда;
 • Ремонт и поддръжка на компютърна и офис техника и специализирано оборудване;
 • Одитори в системите за управление на качеството в производството;
 • Диагностици в звената за диагностика, техническо обслужване и сервиз на машини, фини механизми, уреди и съоръжения;
 • Проектиране на CAD системи и изпитване и оценяване безопасността и качеството на продукцията според международните стандарти;
 • Работа с измервателни уреди и специализирана измервателна техника в областта на машиностроенето, автотранспорта, електрониката, енергетиката, строителството и метрологията.

БЕЗПЛАТЕН:

 Транспорт;
 Учебници;
 Стипендии за всички осмокласници;
 Екскурзия;
Шофьорски курсове;
 Други курсове по избор;